Trang phục dân tộc

Trang phục biểu diễn dân tộc thường được dùng để chụp hình hoặc trong các vở kịch, múa, hát, diễn văn nghệ như “Hồ trên núi, chiều lên bản thượng, cồng chiêng tây nguyên, cánh chim tây nguyên, Múa hội cồng chiêng tây nguyên, Sức sống tây nguyên, Múa âm vang tây nguyên, Tây nguyên ngày hội, Múa mưa tây nguyên, Cảm xúc tây nguyên, Hương sắc tây nguyên, Tình ca tây nguyên,…” để mô tả cảnh sinh hoặt của người dân tây nguyên, miền núi Bắc Bộ. Trang phục biểu diễn dân tộc Việt Nam thường múa kèm với gùi, dù múa, quạt múa,…

Xem thêm : trang phục các nướcđạo cụ & phụ kiện văn nghệ

Trang phục dân tộc Thái - Hồng

Mã SP: DT0008

Giá thuê:90.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục dân tộc H'Mông nữ đen

Mã SP:

Giá thuê:75.000₫
Giá bán: Liên hệ

Dân tộc H'Mông nguyên bản

Mã SP: DT0019

Giá thuê:140.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục dân tộc Pà Thẻn

Mã SP: DT0021

Giá thuê:150.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục HMông nam

Mã SP: DT0016

Giá thuê:80.000₫
Giá bán: Liên hệ

Tây Nguyên nữ thổ cẩm

Mã SP: DT0003

Giá thuê:75.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục dân tộc H'Mông nữ

Mã SP: DT0006

Giá thuê:75.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục H'Mông nam nguyên bản

Mã SP: DT0023

Giá thuê:70.000₫
Giá bán: Liên hệ

Tây Nguyên nam thổ cẩm

Mã SP: DT0015

Giá thuê:75.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục Dân tộc Dao

Mã SP: DT0024

Giá thuê:110.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục dân tộc Xa Phó

Mã SP: DT0022

Giá thuê:200.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục Dân tộc Lự

Mã SP: DT0025

Giá thuê:160.000₫
Giá bán: Liên hệ

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng