Trang phục dân tộc

Trang phục biểu diễn dân tộc thường được dùng để chụp hình hoặc trong các vở kịch, múa, hát, diễn văn nghệ như “Hồ trên núi, chiều lên bản thượng, cồng chiêng tây nguyên, cánh chim tây nguyên, Múa hội cồng chiêng tây nguyên, Sức sống tây nguyên, Múa âm vang tây nguyên, Tây nguyên ngày hội, Múa mưa tây nguyên, Cảm xúc tây nguyên, Hương sắc tây nguyên, Tình ca tây nguyên,…” để mô tả cảnh sinh hoặt của người dân tây nguyên, miền núi Bắc Bộ. Trang phục biểu diễn dân tộc Việt Nam thường múa kèm với gùi, dù múa, quạt múa,…

Xem thêm : trang phục các nướcđạo cụ & phụ kiện văn nghệ

Trang phục Tày nữ - Xanh dương

Mã SP: TX_XD

Giá thuê:120.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục Tây Nguyên nữ đỏ tay nhung

Mã SP: TNX_ĐTN

Giá thuê:75.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục dân tộc Lô Lô nữ

Mã SP: LLX_D

Giá thuê:100.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục Sila nữ - Hồng

Mã SP: SLX_H

Giá thuê:90.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục dân tộc H'Mông nữ - Vàng đen

Mã SP: HMX_VĐ

Giá thuê:120.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục dân tộc H'Mông nữ - Hồng hoa

Mã SP: HMX_HH

Giá thuê:100.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục dân tộc H'Mông nữ - Đỏ

Mã SP: HMX_D

Giá thuê:80.000₫
Giá bán: Liên hệ

Dân tộc H'Mông nguyên bản

Mã SP: HMX_ĐNB

Giá thuê:90.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục dân tộc H'Mông nữ - Đen tua hạt

Mã SP: HMX_DTH

Giá thuê:140.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục dân tộc H'Mông nữ - Đỏ đen

Mã SP: HMX_DD

Giá thuê:100.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục dân tộc H'Mông nữ - Vàng nhung

Mã SP: HMX_V

Giá thuê:75.000₫
Giá bán: Liên hệ

Trang phục dân tộc H'Mông nữ - Hồng đen

Mã SP: HMX_HĐ

Giá thuê:75.000₫
Giá bán: Liên hệ

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng